Search Your AO Code

AO Code is a combination of Area Code, AO Type, Range Code and AO Number.
पॅनसाठी अर्जदारांनी त्यांच्या अर्जामध्ये AO कोड प्रदान करणे आवश्यक आहे, ही माहिती प्राप्तिकर कार्यालयातून मिळू शकते, अर्जदार कुठेही प्रदान केलेल्या वर्णनाच्या आधारे त्यांचे AO कोड शोधू शकतात.

From here you can search the AO Code for your new PAN card, the AO number mentioned here can be used in any type of PAN card, whether it is a student's PAN card or any non-income person's. In any case you can use this AO code.

येथून तुम्ही तुमच्या नवीन पॅन कार्डसाठी AO कोड शोधू शकता, येथे नमूद केलेला AO क्रमांक कोणत्याही प्रकारच्या पॅन कार्डमध्ये वापरला जाऊ शकतो, मग ते विद्यार्थ्याचे पॅन कार्ड असो किंवा कोणत्याही उत्पन्न नसलेल्या व्यक्तीचे.Ward/Circle/Range/ Commissioner Area Code AO Type Range Code AO Number Description
CIRCLE, SANGLI PNE C 94 1
WARD 1, SANGLI PNE W 94 1
WARD 2, SANGLI PNE W 94 2
WARD 3, SANGLI PNE W 94 3
WARD 4, SANGLI PNE W 94 4
WARD 5, SANGLI PNE W 94 5

AO Number Information

 • सांगली AO कोड कसा शोधायचा?
  पॅन अर्जदार टेबलमध्ये सांगली एओ कोड शोधू शकतात, तुम्ही आयटीओ वॉर्ड सांगलीला आयकर कार्यालयाला भेट देऊ शकता, वैकल्पिकरित्या, सांगली एओ कोड ऑनलाइन देखील शोधला जाऊ शकतो, हे नमूद करण्यासारखे आहे की विशिष्ट पॅन कार्डसाठी सांगली एओ कोड
 • How do I find SANGLI AO code?
  PAN Applicants can find SANGLI AO Code in the table. also you can visiting ITO WARD SANGLI the Income Tax Office. Alternatively, SANGLI AO Code can be found out online as well. It is worth mentioning that the SANGLI AO Code for a specific PAN card holder may change in future as per the policy updation of the ITO WARD SANGLI.


 • पॅन कार्डसाठी माझा AO कोड कसा कळू शकतो?
  पॅन AO कोड तपासा तुमचा AO कोड राज्य आणि शहर किंवा जिल्ह्याचे नाव प्रविष्ट करा किंवा AO कोड तपासा वर क्लिक करा तुम्ही AO कोड, क्षेत्र कोड, AO प्रकार, AO क्रमांक, जवळचा AO कोड सांगली पाहू शकता.
 • How can I know my AO code for PAN card?
  Check Pan AO Code Search Your AO Code Enter State and City or District Name or Click on Check AO Code You Can View AO Code, Area Code, AO Type, AO Number, Nearest AO Code.
 • पॅन अप्लाय UTI आणि NSDL साठी सांगली AO कोड कसा शोधायचा?
  सांगली AO कोड एक (PNE - C - 94 - 1) क्षेत्र कोड, सांगली AO प्रकार, सांगली रेंज कोड आणि सांगली AO क्रमांक, पॅनसाठी अर्जदार यांचे संयोजन आहे
 • How do I find SANGLI AO code for Pan Apply UTI and NSDL?
  SANGLI AO Code is a (PNE - C - 94 - 1) combination of Area Code, SANGLI AO Type, SANGLI Range Code and SANGLI AO Number. Applicants for PAN are required to provide the AO code in their application. This information can be obtained from the ITO WARD SANGLI. Applicants may search their AO Codes on the basis of description wherever provided.
 • How can I know my SANGLI AO code for new PAN card?
  SANGLI Area code, AO Type, Range Code, AO Code, TAN Code SANGLI ao code is- PNE - C - 94 - 1. ITO WARD SANGLI (Income Tax Office SANGLI) also login to incometaxindiaefiling.gov.in. Step 2: Click on 'Profile Settings' and click on 'My profile' as shown below. Step 3: Click on 'PAN Card', and it will display all the details along with the details of SANGLI Area Code, SANGLI AO Type, SANGLI Range Code, SANGLI AO Number, and ITO WARD SANGLI Jurisdiction, as shown below.
 • AO प्रकार W किंवा C म्हणजे काय?
  उदाहरणार्थ, APR म्हणजे आंध्र प्रदेश, AO Type: हे असेसिंग ऑफिसर (AO) चे प्रकार दर्शविते, जर ते AO टाइप C म्हटल्यास, याचा अर्थ तुम्ही 'सर्कल' अंतर्गत येतो आणि AO प्रकार W म्हणजे (वॉर्ड).
 • What is AO Type W or C ?
  For example, APR stands for Andhra Pradesh. AO Type: It shows the type of Assessing Officer (AO). If it says AO Type C, it means you fall under 'circle', and AO Type W means (ward). Generally, if your income is Rs 10 lakh or more, you come under the circle.

 • एरिया कोड म्हणजे काय?
  उदाहरणार्थ, APR म्हणजे आंध्र प्रदेश, व्यक्ती किंवा कंपनीचे भौगोलिक स्थान ओळखण्याच्या उद्देशाने, त्यांच्या क्षेत्राला एक कोड नियुक्त केला जातो जो 3 अक्षरे वापरून दर्शविला जातो.
 • What is Area Code ?
  For the purpose of identifying the geographic location of the individual or company, their area is assigned a code which is represented using 3 letters.
 • रेंज प्रकार म्हणजे काय?
  पॅन कार्ड धारण केलेल्या खर्‍या पत्त्यावर आधारित, त्यांना एक श्रेणी प्रकार नियुक्त केला जातो ज्यामुळे ते राहत असलेल्या प्रभाग किंवा मंडळाची ओळख पटवण्यास मदत होते.
 • What is Range Type ?
  Based on the actual address of the PAN card hold, they are assigned a Range Type which helps identify the ward or circle that they live in.
 • AO कोड/नंबर म्हणजे काय?
  AO क्रमांक हे एक संख्यात्मक मूल्य आहे जे NSDL द्वारे देखील प्रकाशित केले जाते आणि AO कोडचा शेवटचा भाग आहे.
 • What is AO Number ?
  The AO number is a numerical value that is also published by NSDL and is the last part of the AO code.
 • सांगली पॅनकार्डसाठी Ao कोड?
  पॅन एओ कोडसाठी सांगली पीएनई - सी - 94 - 1, एरिया कोड- पीएनई, एओ टाइप- सी, रेंज कोड- 94, एओ नंबर - 1,
 • Ao Code for pan card SANGLI ?
  SANGLI for Pan ao code is PNE - C - 94 - 1, Area Code- PNE, Ao Type- C, Range Code- 94, Ao No - 1,
 • आता तुम्ही तुमच्या वेबसाइटवर पिन कोड नंबरद्वारे तुमच्या शहराचा AO कोड शोधू शकता, येथे तुम्हाला तुमच्या शहराचा पिन कोड क्रमांक टाकावा लागेल, त्यानंतर तुमच्या शहराचा AO कोड जो काही सापडेल, तो पिन कोड वापरून येथे क्लिक करा असे सांगितले जाते.

  Now you can search your city's AO code by pin code number on your website, here you have to enter the pin code number of your city, then whatever AO code of your city is found, it is told Using Pin Code Click Here
 • पॅनकार्डसाठी अर्ज करणार्‍या परंतु उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत (सांगली) क्षेत्र नसलेल्या विद्यार्थ्यासाठी AO कोड काय आहे?
  तुमच्यासाठी सांगली AO कोड आहे (PNE - C - 94 - 1) जो तुमचा पत्ता आणि विभागाच्या निकषांवर आधारित निश्चित केला जाईल, जर तुम्ही विद्यार्थी असाल आणि तुम्हाला नवीन पॅन कार्ड देखील बनवायचे असेल.परंतु तुम्हाला कोणता AO कोड वापरायचा हे माहित नाही, मी तुम्हाला एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की सरकारने सर्व व्यक्तींसाठी समान AO कोड सेट केला आहे, मग ते लहान मूल असो वा विद्यार्थी किंवा इतर कोणीही,प्रत्येकासाठी एकच AO क्रमांक आहे, परंतु जेव्हा तुम्ही पॅन अर्ज करता, तेव्हा तुम्हाला उत्पन्नाचा स्रोत विचारला जातो, त्यानंतर तुम्ही तेथे नो इन्कम निवडू शकता, हे काही वेगळे आहे.
 • What is AO code for a student who is applying for PAN card but does not have any source of income (SANGLI) area?
  The SANGLI AO code for you is (PNE - C - 94 - 1) which will be determined based on your address and section criteria. This means the steps you need to follow to get the AO code are: Identify whether you qualify as a salaried individual, non-salaried individual or non-individual applicant. Select the residential/office address based on the criteria you meet. Download the appropriate list of AO codes from NSDL website. Open the file using Excel and use the search function (ctrl+f) to search for your city. Once a city is found, check the "Additional details" field to see if your area is included in that code. Check to see if the codes apply to you in the context of you being an international entity, individual or company. Once you find the correct codes, note down the Area Code, SANGLI AO Type, Range Type and AO Number under ITO Ward SANGLI.